Het bestuur

Voorzitter: mevrouw W. Wortel. 06-46071280

Penningmeester: mevrouw H. Bakker. 0562-448734

Secretaris: mevrouw M. de Bruin. 0562-449970

Algemeen bestuurslid: mevrouw M. Hoeve

Algemeen bestuurslid: de heer P. Werner

Algemeen bestuurslid: de heer H. Schroo 0562-442632 en de heer H. Smit 0562-449636

Algemeen bestuurslid: de heer H. Trip. 0562-449160