Tuigwedstrijd Oosterburen 2016

Op de eerste van de maand mei hadden we een tuigwedstrijd in de Oosterburen te Midsland. De heer H. van der Meulen jureerde deze wedstrijd. Mevrouw H. van der Meulen gaf Renate Pootjes met Nynke Ulske A. de bos bloemen voor het schoonste geheel.

Er kwamen in totaal dertien combinaties aan de start. Na een leuke wedstrijd, met veel publiek, maakte de heer van der Meulen de uitslag bekend:

Aangepannen:

1. Yvonne Lamain met Doede K. 

2. Daan Pootjes met Idscke A.

3. Harry Smit met Bart

4. Eelke Terpstra met Mannie van het Wisselend Tij

Onder het Zadel

1. Renate Pootjes met Nynke Ulske a.

2. Mariska Mier met Emke MB

3. Sarinsa Schroo met Anskje van Horp

4. Lianne Smit met Orina