Reminder opgave voor de ponykeuring

Opgaveformulier Ponykeuring

Vrijdag 5 juli 2019, vanaf 18.00 uur

 

Naam pony

 

Geboortedatum

 

Vader

 

Moeder

 

Ras

 

Stokmaat

 

Eigenaar

 

Straatnaam

 

 

Huisnummer

 

Postcode

 

 

Woonplaats

 

Telefoonnummer

 

E-mail adres

Naam voorbrenger

Naam aanjager 

 

Doe je ook mee met de zadelrubriek?

ja/nee

 

Formulier graag inleveren bij Margreet, Kunneweg 19 te Hoorn of mailen naar ethossefolk@tele2.nl voor zaterdag 29 juni 2019.